Тест за знания - Пътешествие до Марс

Ако искаш директно да потеглиш към Марс с Марсианчо, провери знанията си. Отговори на космическите въпроси на Марсианчо и да видим къде ще те отведе.

Тест за знания - Пътешествие до Марс
Всеки правилен отговор ще те отведе по-близ до Марс. За да успееш в своята мисия, трябва да отговориш правилно на всички 8 въпроса. Готови ли сте? Кликни на синия бутон с космическия кораб.