Тест за знания- пътешествие до Марс

Ако искаш да достигнеш до Марс с малкия Марсианчо, провери какво си запомнил. Отговори на Марсианските космически въпроси и виж къде ще се преземиш.

Тест за знания- пътешествие до Марс
Всеки верен отговор те приближава до целта, да превземеш Марс. За да успееш в тази мисия, трябва да отговориш правилно на следните въпроси. Готов ли си? Кликни на синия бутон с ракетата.